Chcete aby vaše děti vycházely ze své podstaty a žily jako ryba ve vodě?

Aby našly to, co je opravdu baví a tím se i živily? Aby objevily svůj talent? Aby nemarnily svůj čas na školách kam nepatří, ale našly školu, která podpoří jejich předpoklady a rozvine to, v čem jsou nejlepší?

 

Vykašlete se na jedničky.

Je potřeba začít v ranném věku dítěte a starat se o to, aby dítě příliš nezabředlo do témat, která ho nezajímají. Ztratí tak totiž přirozený instinkt k tomu, co je opravdu zajímá. Školy vyžadují skvělé výsledky ve všech oborech, ale to je kontraproduktivní. Samozřejmě,
že každý potřebuje umět pravopis a počítat, ale z každého nebude ekonom nebo spisovatel.

 

Otevřete oči!

Já jako pedagožka na středních a vysokých školách vím kolik procent žáků je na škole úplně zbytečně, marní tam svůj drahocenný čas a to jen kvůli tomu, aby dítě dosáhlo určitého stupně vzdělání protože rodiče si to přejí.

 

Školám je to jedno.

Dnešní střední a vysoké školy nemohu brát vážně i když záleží hodně na kvalitě konkrétního pedagoga. Dnešní, hlavně soukromé školy jsou zaměřené na to, aby přežily. Dostávají na studenta dotaci a proto často berou bez přijímaček všechny studenty právě kvůli penězům. Nehledí na to, aby na škole byli ti praví studenti a aby studovali správné obory, kde se nejlépe uplatní.

 

Když už si student školu platí, nemusí nic dělat.

I když student nedosahuje výsledků, nemůže být ze školy vyloučen právě kvůli penězům. Škola by totiž nezaplatila pedagogy. Tak se student dostává do pasti. Nejsou zhodnoceny jeho předpoklady a nedochází k přirozené selekci. Když by byl totiž student vyloučen,
byl by nucen zamyslet se nad sebou a popřemýšlet, co jiného by mohl vyzkoušet.

 

Jde často o ješitnost rodičů.

Ti často neumí objektivně zhodnotit v čem jejich dítě vyniká. Jsou pyšní tak či tak.

 

Co to je za učitele, nic moje dítě nenaučil.

Rodič nechce ani slyšet o tom, že jeho dítě není
na tento obor talentované, vše se háže na učitele. Není v učitelových kompetencích, aby rodiči sdělil, že zlé známky nemá náhodou, často jde v uvozovkách jen o studentovu krizi, kterou určitě překoná, nebo jeho lenost, nebo se to svádí na pubertu. Student tak často odchází ze školy s magisterským titulem, ale po škole si otevře nechtové studio nebo posilovnu, protože nenašel to, co hledal.

 

Ve školství je potřebné provést reformu!

Přidejte se k jedinečnému projektu, který je zaměřený na hledání zájmu vašeho dítěte a vyvíjí učební pomůcky, které jsou inteligentní, rozvíjí logické myšlení a dovednosti dítěte. Škola hrou bude sestávat z krátkých filmů, knížek, e-knížek, pomůcek, které si žák může stáhnout, vytisknout a vystřihovat, nebo sám poskládat, stolních her atd. Vytvoříme počítačové minihry které budou hravou formu vzdělávat napříč obory.
Například v prostředí jihočeského rybníkářství budou děti počítat kapry a výnos z jejich prodeje, ale zároveň se dozví o samotném rybníkářství a významných postavách renesance.

 

Nenechte v tom moderní alternativní školy samy a začněte od sebe.

V dnešní době je již každý obor vyzkoumaný tak do detailu a obsahuje tolik informací,
že nestačí studovat 4 roky, aby se žák stal odborníkem. Školy v České republice se budou
v budoucnu snažit doběhnout deficit oproti například Finským školám, které jsou asi nejdále v reformě. Všeobecné učivo se žáci učí jen na prvním stupni a pak už nastává specializace. Žák se tak může věnovat svému oboru co nejdříve.