blog

Nebaví vaše děti škola? Nevědí, co je baví a co je jejich předurčením, talentem a silnou stránkou? Chcete se vyhnout placení vysokých škol aniž by vaše dítě studium milovalo a našlo se v něm? Chcete, aby vaše dítě po škole zanevřelo na to, co se 6 let učilo a do čeho jste vrazili nemalé peníze? Přidejte se k tvorbě ojedinělé virtuální učebnice, která zaručeně odhalí talent vašeho dítěte v ranném věku a vyhnete se tak slepým uličkám a hledání čím vaše dítě bude.

Otevřete oči!

Jsem výtvarnice a vyučovala jsem na vysokých a středních školách v Bratislavě, Trnavě a Olomouci. Samotné učení mě bavilo. Měla jsem radost, když jsem narazila na člověka, který měl v daném oboru, který jsem učila talent. Objevila jsem ho, podchytila a začala jeho tvorbu směřovat směrem, který jeho talent rozvíjel. Student dostal neuvěřitelnou motivaci a sám se začal rozvíjet a odevzdávat práce nad rámec úkolů, které byli zadáním. To byl pro mě signál, že to dělám správně. Při provozování této praxe jsem ale narazila na problém. Většina studentů se vůbec netrefila do oblasti svého studia, rodiče jim školu platili a zbytečně. Studenti studovat chtěli, protože studium jim umožňuje přiživovat se na rodičích a škola také nabízí různé cestovatelské programy, které jsou pro studenty atraktivní. Motem mnoha škol je právě moto “užij si studentský život” a při výběru nějakého programu jako Erasmus prezentují život v daném městě a ne školu samotnou. Co ale pak? Po absolvování vysoké školy si studenti často nakonec otevřeli posilovnu, kadeřnictví, nebo jsem své studenty potkávala prodávat v Alze nebo různě jinde. Kde se stala chyba? Dnešní zejména placené školy se nevěnují výběru studentů, je jim jedno, co z dítěte bude, jestli bude spokojené po škole až vstoupí do světa trhu práce. Školám jde zejména o to, aby na studenta dostaly dotace a čím víc studentů je ve škole, tím víc má škola peněz a tím větší výplatu může dát učitelům. Je to začarovaný kruh.

Pro a proti.

Někteří rodiče neradi vidí děti, jak sedí celé hodiny za počítačem. Co s tím? Každé dítě se lehko naláká na novinky ze světa technologií. Vzpomeňme si na sebe, když jsme byli malé děti. Nenadchla nás každá nová vymoženost, kterou vymysleli vědci a pochlubili se s tím prostřednictvím říše hraček? U mě to bylo moje první autíčko na setrvačník s kamínkem v houkačce, které jiskřilo při jízdě a svítilo. Stejně lapené jsou dnešní děti. Ale přiznejme si, není lepší interaktivní hra, kde dítě může zapojovat svůj mozek, učit se, než tupě koukat například na televizní program? V dnešní době je online výuka nezbytnou součástí denního rozvrhu a děti se bez internetu a počítače neobejdou. Jde jen o to, aby se čas, který děti stráví u počítače vykompenzoval pohybem, nebo jinou kreativní činností, která rozvíjí zase jemnou motoriku a zručnost. Nemáte počítač a bojíte se, že to nebudete umět ani spustit? Nevadí, dnešní děti chápou pokrok velmi přirozeně a učí se tyto věci intuitivně a samy. Nechte to na nich. Můj syn hrál první počítačovou hru ve třech letech. A je z něho závislák? Nikoliv, nejraději má dovolené, kdy spíme v autě a procestujeme tak Evropu křížem krážem. Navíc i vy při online výuce můžete být kdekoliv na světě, jestli to vaše povolání umožňuje. A dost možná právě povinná školní docházka vašich dětí vám brání v tom, aby jste si takovou práci mohli dovolit.
Ekologický aspekt online výuky je také jednoznačně pozitivní. Každý ví, kolem čeho se dnes točí ekologické kampaně. Chraňme lesy, chraňme lesy. Elektronická kniha e-book, nebo PC hra je skvělou alternativou, jak naše lesy šetřit a neplýtvat papírem.

Co s tím?

Pojďte začít na začátku, když jsou vaše děti ještě malé. Chodí do prvních tříd základní školy a nemají ještě hlavu zavalenou nekonečným proudem informací. Kvůli pravidelnému robotickému vyučovacímu systému, nedobrovolnosti výběru obsahu výuky a nucenosti uspět ve všech oblastech stejně děti zapomenou, co je to vlastně tak zajímá a v čem vynikají. Marně potom ještě dlouhá léta nemohou přijít na to, co to bylo ten jejich dětský sen, co je to na tom světě nejvíce zajímalo. Východisko z této situace je jednoznačně reforma školství, která nebude tyto aspekty obsahovat.

Vyčleňování ze společnosti.

Mnoho rodičů se bojí, že tím, že dají jejich dítě na speciální, tedy určitým způsobem zvláštní školu, bude se jejich dítě vymykat z normální společnosti a bude mít tudíž problém se do této společnosti potom začlenit a osvojit si jejich návyky. Můj manžel měl také problém s tím, že náš syn by navštěvoval výše zmíněnou školu. Prý nechceme, aby jsme se tvářili, že náš syn je něco víc. Dlouho jsem ho nemohla přesvědčit o tom, že speciální dítě potřebuje speciální přístup. Představme si mravence. Každý má svoji danou funkci. Někteří mravenci jsou bojovníci, někteří sběrači, jiní se starají o královnu. Přesně tak je to i u lidí. Každý je předem naprogramován aby splňoval svoji funkci. Je to dáno dědičně, nebo vrozeně.
Také alternativní školy, které jsem vzpomenula jsou kategorizované. Například ve waldorfské škole je kladen velký důraz na manuální zručnost a pohyb. V těchto školách se také děti učí pěstovat zeleninu, obilí, péct chleba atd. Jiné školy, jako ta naše, je zase zaměřená na to, že přijímá jen žáky s větším IQ než 120. Mají tam speciální pedagogy, kteří jsou školeni k tomu umět pracovat s těmito žáky. Jsou totiž odlišní od jiných například svým přístupem k autoritám. A mnohokrát mají nevhodné chování, jsou přecitlivělí, mají úzkosti a jiné psychické problémy.

V čem je tedy můj projekt výjimečný a co nabízí?

O propojování předmětů tak, aby si žák dovedl představit reálné využití předmětů, souvislosti jednotlivých aspektů světa a jejich součinnost.
O to, aby prostřednictvím hry dokázal podnítit svoje předpoklady.
O to, aby na to přišel nenucenou formou bez nátlaku na dobré známky a výsledky v každém předmětu.

Jde o formu a strategii.

Představte si moderní vyučovací metodu PowerPointových prezentací. O co tam jde? Jde o to, že máte ve třídě žáky, kteří jsou rozdílného zaměření, někteří si lépe pamatují obrázky, někteří čtené slovo a další mluvené slovo. Tento způsob učení je nastavený tak, aby zasáhlo celou škálu žáků a každý měl možnost si z hodiny odnést co nejvíce. Pojďme se ale podívat ještě dál. Můj syn umí perfektně anglicky. Kde se to naučil? Ve škole při konverzacích s paní učitelkou, která ani není Angličanka? Ne, naučil se to online hraním her a komunikací s kamarády z celého světa. Angličtina se stala jeho druhým rodným jazykem, teda třetím. Protože Já jsem Češka a manžel Slovák.
Pomocí počítačových her se děti naučí mnoho z historie, řemesel, fungování světa, jazyky atd. atd.

Problém hodnocení a známkování.

Alternativní školy:

V dnešní době existuje mnoho soukromých alternativních základních škol jako Montessori, Scio škola, Živá škola, Waldorfská škola, Škola pro intelektově nadané žáky, které se více věnují projektovému vyučování, důrazu na pohyb, manuální zručnosti. Chodí do nich děti, které mají jistou specifikaci. Mají tam speciální pedagogy, průvodce atd. kteří jsou vyškoleni k individuálnímu přístupu k žákovi.
V moderním západním světě, na prvním místě ve Finsku, vznikají školy, kde se všeobecné vzdělání vyučuje pouze na prvním stupni, pak už nastoupí specializace. V dnešní době, kdy je vědecký pokrok na takové úrovni, na jaké je, je zcela nemožné, nebo zavádějící, aby se každé dítě učilo tak dopodrobna jednotlivé předměty. Stačí, aby znalo základy, kde se naučí, že tento obor existuje, vyzkouší si, jestli ho tento obor zajímá a má pro něho předpoklady. Pak už je na čase začít se specializovat a neztrácet svůj drahocenný životní čas biflováním vědomostí, které stejně nevyužije.

Pojďme spolu vytvořit učivo nového tisíciletí, které odhalí to, po čem vaše dítě prahne, v čem bude úspěšné a zároveň pomoci se zpracováním učiva, které je dětem nesrozumitelné, těžko jim leze do hlavy a ne a ne si to zapamatovat.

Mně osobně velmi baví vytvářet pro děti ilustrace a animace. Napsala jsem knihu “Kudy fouká”, kterou jsem vydala ve slovenštině a v češtině ji budu mít v pdf verzi. Kniha je o větrné škole, kde se větříci učí větrnou hudebku, gramatiku, výtvarku atd. V knížce se děti mohou dozvědět o fungování větrných proudů, vichřicích, ale i
o foukání na flašku.

Dále jsem vytvořila Miniknížku o malé násobilce, kde je rozvinutý pojem množících se čísel pomocí geometrických tvarů. Knížka je určitě vhodná pro dyslektiky, ale i pro inteligentní děti, kteří mohou shledat matematiku a geometrii zábavnou. A výtvarnou.

To vše vám pošlu zadarmo v podobě pdf s touhou stát se vaší spoluučitelkou, pomocnicí při učení a hledání talentu vašich ratolestí. Všem nám přece jde o to, aby byly naše děti šťastné, našli svoje ideální uplatnění a netrpěli v nějaké práci, která je nebaví a nenaplňuje.

Na této stránce si můžete prohlédnout další nápady, které zpracovávají učivo zábavnou formou.

Co od vás, pro vás chci? Pomocí vašich tipů, které učivo vašim žákům nejde a které by bylo vhodné zpracovat jinou formou, společně vytvoříme uměleckou galerii témat pro animace, ilustrace, nebo interaktivní hry tak, aby se spolu provázaly jednotlivé obory. Ty já následně zpracuji a zavěsím na tento nebo jiný web a bude k dispozici všem žákům hovořícím českým jazykem. Zároveň budu celou virtuální školu směřovat způsobem, který hledá talent dítěte a směřuje ho k nalezení své práce snů.