rybníkářství

Věděli jste, že první zakladatelé podnikání v Čechách pochází z dob renesance ze 16 století? Šlechtě už nestačilo žít z výběru daní a tak začali vymýšlet. Kdo měl hodně peněz byli Židé a ti právě začali půjčovat peníze a tak vznikly první banky. Byly vybudovány například třeboňské rybníky, první pivovary, mlýny, ovčíny atd. Jakub Krčín a Štěpánek Netolický, kteří byli ve službách Rožmberků, vyhloubili rybníky a založili prodej kaprů.